Podmínky pro práci v zemích EHP

Během období od 1. května 2004 se mohou na občany České republiky vztahovat určitá omezení týkající se volného pohybu pracovních sil v rámci zemí EHP. Toto přechodné období je omezeno maximální dobou sedmi let.

Chcete-li zjistit pravidla vztahující se na uchazeče o zaměstnání z ČR v konkrétní zemi, pak použijte odkazy uvedené v seznamu zemí.

Pro zobrazení pravidel týkající se určitého státu volte z následujícího seznamu: